Bębny

Zapoznaj się z regulaminem zwrotu opakowań bębnów kablowych

Bębny​

REGULAMIN ZWROTU OPAKOWAŃ – BĘBNÓW KABLOWYCH

1. Opakowania zwrotne (bębny kablowe) są sprzedawane kontrahentom z terminem płatności 120 dni od dnia ich wydania.

2. Kontrahent może dokonać zwrotu bębnów na własny koszt do oddziału dostawcy, w którym dokonywał uprzednio zakupu – przed upływem terminu płatności faktury. W takiej sytuacji Sprzedający dokona stosownej korekty faktury sprzedaży.

3. Opakowania uszkodzone nie będą przyjmowane.

4. Zwroty są możliwe tylko dla opakowań uprzednio ewidencjonowanych przez Sprzedawcę, za opakowania obce Sprzedający nie odpowiada.

5. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.